Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla strony Internetowej www.elmabud.eu.

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony elmabud.eu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ELMABUD Andrzej Mus z siedzibą przy ulicy Krotoszyńskiej 19A, 63-430 Odolanów z nadanym NIP 6220004606 oraz REGON 250043234.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy  poziom bezpieczeństwa i stale sprawdzamy ich zgodność systemów z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” wykorzystywanych w celu lepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkownika.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego z Użytkownikiem.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii Internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu Internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron Internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Dane wprowadzone poprzez formularz kontaktowy są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu inicjacji kontaktu z Klientem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane kontaktowe znaleźć można tutaj.